palvelut

johtaminen

Johtajana kasvaminen on koko työuran mittainen prosessi. Koko organisaation kannalta keskeisimpiä menestystekijöitä ovat johtaminen ja esihenkilötyö.

Me autamme sinua ja organisaatioita kehittymään johtamisessa ja esihenkilötyössä valmennusten ja sparrausten avulla. Johtamis- ja esihenkilövalmennuksia toteutamme sekä organisaatiokohtaisina räätälöityinä valmennuksina että avoimina valmennusohjelmina ja henkilökohtaisena ohjauksena (työnohjaus ja coaching).

laatu

Laatua parantamalla orgaanisaatio voi saavuttaa kilpailijoitaan paremman aseman.

Autamme teitä kehittämään laatuasioita pintaa syvemmältä, selkeän suunnitelman johtamana. Tämä voi tapahtua esimerkiksi laatujärjestelmiä rakentamalla ja kehittämällä, prosesseja virtaviivaistamalla sekä henkilöstön laatuosaamista kehittämällä.

Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellun kehittämisohjelman jälkeen organisaatiollenne jää käytettäväksi selkeät raportit projektin etenemisestä ja sen tuloksista sekä osaamista jatkuvaan parantamiseen.

hyvinvointi ja onnellisuus

Hyvinvointiin ja onnellisuuteen vaikuttavat monet tekijät ja tiedämme, mistä työyhteisön muutos alkaa

Onnellisuus työssä takaa organisaation, jonka pito- ja vetovoima ovat korkealla. Tällöin uusia työntekijöitä on helppo rekrytoida ja nykyiset työntekijät viihtyvät työssään pitkään.

Me autamme organisaatioita luomaan onnellisempia työyhteisöjä, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja antavat heille mahdollisuuden saavuttaa työssään parhaat mahdolliset tulokset. Me tarjoamme teille keinoja työhyvinvoinnin johtamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen valmennusten ja kehittämishankkeiden avulla. Tee onnellisuudesta kilpailuetu – me kerromme miten.