Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste Triforma Oy – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Triforma Oy
Y-tunnus: 0857485-0
Osoite: Ruukintie 66 B 3 60100 Seinäjoki
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Ari Koivuniemi
Puh. 0451336290

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen
 • Palveluiden toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi

Mistä tiedot kerätään

 • Tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tilausvalmistelun yhteydessä

Henkilötietoja käsittelevät

 • Ari Koivuniemi
 • Tiina Koivuniemi

Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot: Nimi, tehtävä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan julkiset perustiedot
 • Asiakassuhteen tiedot: Laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Tietojen luovutukset EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle

Miten pitkään tietoja säilytetään

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada läpinäkyvää informointia henkilötietojen käsittelystä
 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
 • Oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt kirjallisesti ym. sähköpostiosoitteeseen.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tiedon poistamiseen.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus kieltää tietojen käsittely
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterin suojauksen perusteet

 • Rekisterit suojataan erilaisin teknisin ja sähköisin toimenpitein
Triforma Oy